Nu kappersscharen slijpen - snel & gemakkelijk!

IMPRINT !

Juridische informatie over de onderneming:
SlijpMaster is een slijpdienst in Duitsland.
Wij slijpen, repareren en verkopen kappersscharen.

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig §5 TMG

SlijpMaster
Bedrijfseigenaar • Uwe Schümer
Breite Str. 10 • 42657 Solingen
Duitsland • Germany

Telefoon: +49 178. 1350893

E-Mail: service@slijpmaster.nl

Fiscaal identificatienummer
UID: DE271048545


Auteursrechten van derden op foto's en logo's
De foto's en logo's op deze website, zoals hieronder vermeld, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Als een handelsmerkvermelding ontbreekt, foutief of onjuist is, neem dan onmiddellijk contact met ons op voor correctie.

UNITED SALON TECHNOLOGIES GMBH
TONDEO

MIZUTANI SCISSORS MFG CO.,LTD
MIZUTANI

MATSUZAKI Co.,ltd
MATSUZAKI

Kai Corporation. and Kai Industries Co., Ltd.
KASHO

Scissors japan Co.,Ltd.
HASAMI

Leader-cam s.r.l
LEADER-CAM
SHIDOSHA

Beeld bron
Foto: Oleksandr Nagaiets von Shutterstock.com

Handelsmerk
De eigenaar van de website wijst erop dat de inhoud van de website www.kappersscharen-slijpservice.nl een door het merkenrecht beschermde bedrijfsinhoud weergeeft. Elk gebruik buiten privé-doeleinden vereist de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar van de website

Disclaimer
De informatie die door de eigenaar van de website op deze website wordt verstrekt, is zorgvuldig geselecteerd, onderzocht en samengesteld, en wordt voortdurend zo nodig bijgewerkt. De eigenaar van deze website voert controlemaatregelen uit met betrekking tot de inhoud. Desondanks kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud en de daarin vervatte informatie. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de inhoud van deze website wordt uitgesloten. De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in de inhoud van deze website. De eigenaar van de website is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden die via links op deze website kunnen worden bereikt. De eigenaar van de website distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van websites van derden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is de desbetreffende dienstverlener of exploitant verantwoordelijk. Mogelijke wettelijke overtredingen werden gecontroleerd op het ogenblik van de koppeling en waren niet identificeerbaar.

Copyright
De eigenaar van de website wijst erop dat de inhoud van de website www.kappersscharen-slijpservice.nl onderworpen is aan het Duitse auteursrecht en auteursrechtelijk beschermd werk vormt. Elke reproductie, wijziging, verspreiding of opslag van teksten, delen van teksten, afbeeldingen, foto's, animaties en video's of ander beeld- en tekstmateriaal, met inbegrip van het zogenaamde framing, die verder gaan dan het louter doorbladeren of cachen van deze inhoud door de respectieve gebruiker van de website www.kappersscharen-slijpservice.nl voor eigen doeleinden, vereisen de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar van de website. In geval van mededingingsrechtelijke of soortgelijke problemen verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen, om onnodige juridische geschillen en kosten te voorkomen. De kosten van een juridische waarschuwing zonder voorafgaand contact met ons zullen worden afgewezen als ongegrond in de zin van de plicht om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Gegevensbescherming
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met inachtneming van de wettelijke bepalingen van de Bundesdatenschutzgesetz, de Telecommunicationsgesetz en de Teledienstdatenschutzgesetz. De eigenaar van de website verbindt zich ertoe alle op de website verzamelde persoonsgegevens uitsluitend op te slaan of te verwerken voor individuele ondersteuning, het verzenden van productinformatie of het indienen van dienstaanbiedingen. Deze gegevens zullen op geen enkel moment worden doorgegeven.

Toegangsgegevens/ Serverlogbestanden
De provider (of zijn webruimte provider) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenaamde server log files). De toegangsgegevens omvatten: Naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de verzoekende provider. De aanbieder gebruikt de loggegevens uitsluitend voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisering van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor de loggegevens achteraf te controleren indien er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat. Omgaan met persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, d.w.z. informatie die tot een persoon kan worden herleid. Dit omvat de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer.